Välkommen!

RTC-Gripsholm består av 14 seniora partners med lång erfarenhet av ledande befattningar i arbetslivet, bland annat från:

 • Eget företagande
 • Konsultverksamhet
 • Internationella storföretag
 • Offentlig verksamhet
 • Under 30 år har vi regelbundet träffats för att diskutera, kritisera och inspirera varandra i våra olika yrkesroller. Det stöd och den kraft, som vi har gett och tagit emot, har varit till stor hjälp i våra respektive karriärer. Våra erfarenheter vill vi nu dela med oss av till andra.

  Bred erfarenhet från många branscher/verksamheter och flerårigt internationellt:

 •  Telekom
 •  Branschorganisationer
 •  Fordon
 •  Försäljning
 •  Läkemedel
 •  Försäkringar
 •  Offentlig förvaltning
 •  Detaljhandel
 •  Utbildningsväsendet
 •  Småföretag
 •  Marknadsföring
 •  Kommunikation
 •  IT
 •  FoU
 •  Pedagogik
 •  Ledarskap
 •  Process- och projektledning